Contact | Nieuws
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker Print pagina Increase Decrease text size 
 

Zorg en aanbieders

Kennismaking wethouder Engels
Blijverslening
Rubriek
Schoon Huis Alg. Voorz. 2017
Ervaringen met RSR
Overleg SGO met wethouder
Nieuwe leverancier RSR
Sociale Kernteams, Loket Samenleven
Wmo
Wet Langdurige Zorg​
Jeugdwet
Wonen, Zorg en Welzijn
Hervorming zorg
Informatie regelingen
Wonen
Onderwijs, Leerlingenvervoer
Sport
Tijdsbesteding en Gelrepas

Hervormingen zorg

  • De Wet langdurige zorg (Wlz) geldt voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die de blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. En voor de meest kwetsbare mensen met een psychische stoornis.

  • Gemeenten gaan ondersteuning thuis bieden. Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. En ze gaan beschermd wonen bieden voor mensen met een psychische aandoening. Gemeenten krijgen daarvoor nieuwe verantwoordelijkheden via de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning.

  • Verpleging en verzorging thuis komt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) te vallen. Wanneer mensen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, komen de eerste 3 jaar van de opname onder de Zvw te vallen. Na die 3 jaar vallen zij onder de Wet langdurige zorg (Wlz). 
  • Gemeenten gaan jeugdhulp leveren op grond van de Jeugdwet.
In de langdurige zorg wordt mogelijk gemaakt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De behoeften en eigen mogelijkheden van mensen staan centraal. Ook belangrijk is de hulp van familie of anderen in de directe omgeving. De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden. Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke hulp. Via de zorgverzekering kunnen mensen medische zorg thuis krijgen. Zoals verpleegkundige zorg.
Alle Zorgaanbieders die door de gemeente Overbetuwe gecontracteerd zijn, zijn op de site van de gemeente terug te vinden  bij de vraag
- Waar kan ik voor hulp en ondersteuning terecht-.

 
Sociale Media
Volg ons op Facebook Test Bushaltes Driel SGO SGO
Actueel
01-07-2018
Uitleen Struinrolstoel
 
13-06-2018
Privacy verklaring SGO
 
13-06-2018
SGO Nieuwsblad september 2018