Contact | Nieuws
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker Print pagina Increase Decrease text size 
 

Onderwijs, Leerlingenvervoer

Speciaal Onderwijs
Steunpunt Passend Onderwijs
Leerlingenvervoer
Positieve ervaring
Adviesraad Leerlingenvervoer
Wonen, Zorg en Welzijn
Hervorming zorg
Informatie regelingen
Wonen
Onderwijs, Leerlingenvervoer
Sport
Tijdsbesteding en Gelrepas

Speciaal Onderwijs

Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) zijn basisscholen bedoeld voor:
 • moeilijk lerende kinderen;
 • kinderen met opvoedingsmoeilijkheden;
 • alle andere kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben.

Sbo scholen en reguliere basisscholen hebben dezelfde kerndoelen. Kerndoelen zijn streefdoelen voor de kennis en vaardigheden van een leerling aan het eind van de basisschool. Een leerling op een sbo krijgt eventueel meer tijd om het kerndoel te bereiken. Scholen voor speciaal basisonderwijs hebben een uitloopmogelijkheid voor leerlingen tot 14 jaar.

Scholen voor speciaal basisonderwijs werken vaak samen met reguliere basisscholen via projecten Weer Samen Naar School (WSNS). De bedoeling van WSNS is om leerlingen zoveel mogelijk op de reguliere school te houden.

Speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap en leerlingen met psychiatrische of gedragsproblemen is het basisonderwijs of sbo niet geschikt. Deze groep leerlingen gaat naar het speciaal onderwijs (so). Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan meestal na hun 12e naar het voortgezet speciaal onderwijs. Hier kunnen ze blijven tot maximaal hun 20e verjaardag. 

Clusters speciaal onderwijs

Binnen het so en vso zijn er 10 soorten scholen. Deze scholen zijn weer onderverdeeld in 4 clusters:

 • cluster 1: scholen voor blinde of slechtziende kinderen (visueel gehandicapte kinderen), mogelijk in combinatie met een andere handicap;
 • cluster 2: scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen zoals bepaalde vormen van autisme, eventueel in combinatie met een andere handicap;
 • cluster 3: scholen voor kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met epilepsie en meervoudig gehandicapte kinderen die zeer moeilijk leren, in combinatie met een andere handicap;
 • cluster 4: scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen en voor kinderen verbonden aan pedologische instituten (PI). Pedologische instituten doen onderzoek naar kinderen met ingewikkelde leerproblemen, gedragsproblemen of emotionele problemen. De kinderen krijgen ook behandeling en begeleiding van het instituut.

 • Hoe meld ik mijn kind aan voor het speciaal onderwijs (so)?

  Als het met uw kind niet goed gaat op school en de school geen zorg op maat kan bieden, kunt u uw kind aanmelden bij het speciaal onderwijs. Voor de verschillende typen speciaal onderwijs gelden verschillende aanmeldingsprocedures. De school van uw kind helpt u hierbij.
                                                                                                                                          bron, Rijksoverheid.nl

 
Sociale Media
Volg ons op Facebook Test Bushaltes Driel SGO SGO
Actueel
01-07-2018
Uitleen Struinrolstoel
 
13-06-2018
Privacy verklaring SGO
 
13-06-2018
SGO Nieuwsblad september 2018