Contact | Nieuws
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker Print pagina Increase Decrease text size 
 

Informatie diverse regelingen

Vervoersvergoeding
Zorgcentra lenen scootmobielen uit
Participatieraad
Sociale Kernteams
Wet Gelijke Behandeling/cz
Wonen, Zorg en Welzijn
Hervorming zorg
Informatie regelingen
Wonen
Onderwijs, Leerlingenvervoer
Sport
Tijdsbesteding en Gelrepas

Overbetuwe: Wmo, de Sociale Kernteams, het Loket Samenleven, het Keukentafelgesprek

Gemeente Overbetuwe is vanaf 1 januari 2015 onder andere verantwoordelijk voor het regelen van ondersteuning en lichte zorg en jeugdzorg. Heeft u voor het eerst ondersteuning of lichte zorg nodig? Dan kunt u  terecht bij het Sociaal Kernteam in uw eigen kern. Als er geen Sociaal Kernteam in uw woonplaats is, kunt u zelf kiezen naar welk kernteam u gaat.
Er zijn op dit moment 4 kernteams

Sociaal Kernteam Oosterhout
Oosterhout/Slijk Ewijk:   elke 2e donderdag v/d mnd.11.00-12.00 uur, Huisartsenpraktijk, Van Boetzelaerstraat 12 in Nijmegen nrd, Inloopspreekuur: maandag 10.00 – 12.00 uur
Telefoon: 06 117 361 68

Sociaal Kernteam Zetten Hemmen Randwijk
Locatie: De Loohof, Stationsstraat 1 (6671 AW Zetten)
Inloopspeekuur: woensdag 10.00 – 12.00 uur
Telefoon: 06 117 361 68

Sociaal kernteam Herveld Andelstdonderdag 10.00 – 12.00 uur Kantoor Hoofdstraat 128e, Herveld

Sociaal kernteam Driel:               Geen spreekuur sinds 1 maart 2017, Afspraak op verzoek.

Sociaal Kernteam Heteren
Liefkenshoek, Hyacintenstraat 23 (6666 BR Heteren)
Inloopspeekuur:
maandag 11.00 – 12.00 uur, Liefkenshoek Hyacintenstraat 23, Heteren
Telefoon: 06 117 361 68


Het Loket Samenleven


Samenleven is een begrip waarbij je denkt aan een relatie met partner of kinderen, je buurt of stad. De gemeente Overbetuwe gebruikt dit woord als aanduiding voor een nieuw Loket, het Loket Samenleven (oude benaming was Loket Zorg en Inkomen).

Gemeente Overbetuwe, wat kun je tegenwoordig verwachten als je informatie, advies, zorg of ondersteuning nodig hebt?

1. Je belt naar de gemeente via het algemene nummer 0481-362 300.
2. Je geeft aan een vraag (MELDING) voor het Loket Samenleven te hebben.
3. Als u vòòr 13.00 uur belt wordt u doorverbonden naar het Loket die de eerste vragen aan u stelt. Na 13.00 uur heeft de telefoniste tegenwoordig een Helpdeskfunctie, zíj gaat nu samen met u een formulier invullen, vraagt alle persoonlijke gegevens, waarom u belt, of u al bekend bent bij de Wmo en wat u mankeert (de zogenaamde SNELLE UITVRAAG).
4. Vervolgens wordt u binnen 5 dagen teruggebeld door het loket Samenleven (hopelijk bent ú dan bereikbaar…).
5. Indien nodig maken zij dan een afspraak om bij u thuis langs te komen voor HET GESPREK. Dat gebeurt maar in 15% van de meldingen. De meeste meldingen worden per telefoon afgehandeld (gebruik de Zelfredzaamheids matrix!
)
6. Iedere vraag wordt apart bekeken, ook uw eerdere dossiers en aangeleverde medische rapporten worden ingelezen.
7. Tijdens het gesprek thuis zal de Wmo-consulente van het Loket Samenleven uw vraag doorspreken en u zelf om oplossingen vragen. Dus een goede voorbereiding door u zelf is zeer belangrijk, wat wilt ú? Vraag altijd of er iemand uit uw naaste omgeving bij kan zijn.
8. Als er een verschil van mening is, kan de consulente ervoor kiezen om een medisch onderzoek aan te vragen.
9. Het kan ook zijn dat de consulente vraagt om eerst tijdelijk een mogelijkheid uit te proberen om te kijken of dat lukt.
10. Soms volgen meerdere gesprekken.
11. En dan? Dan krijgt u een berichtje van “de gemeente” (het Loket of een ambtenaar) hoe zij (ambtelijk) op uw vraag reageren.
12. Vraag dan altijd om een BESLUIT van Burgemeester en wethouders. Als u het niet eens bent met de inhoud van dat besluit, schrijf dan een bezwaarschrift of laat iemand voor u een bezwaarschrift schrijven. Schrijf gewoon een briefje met als tekst IK HEB BEZWAAR. Doe dat wel op tijd (meestal binnen zes weken nadat u het besluit van B&W heeft ontvangen).
13. U krijgt dan de gelegenheid om uw bezwaar voor een (bezwarencommissie) toe te lichten. Vraag daarbij zonodig hulp.
14. B&W beslissen dan (gehoord door de commissie) op uw bezwaar.
15
. Als u het dan nog niet eens bent met het B&W-besluit, dan kunt u bij de Rechtbank (bestuursrechter) tegen het
besluit in beroep gaan. De rechter houdt rekening met landelijke ontwikkelingen. 

De gemeente indiceert een vraag met behulp van de Zelfredzaamheidsmatrix. Deze matrix kunt u hier op deze site inzien, gebruik hem om uw (keukentafel)gesprek voor te bereiden.

Openingstijden Loket Samenleven
Iedere werkdag van 8.30 - 13.00 uur bezoekbaar. Telefoon 0481- 362 300 (= balie gemeente): van 8.30 - 13.00 uur
wordt u doorverbonden met het Loket. Na 13.00 uur krijgt u de telefoniste aan de lijn die een formulier voor u invult. 

 
Sociale Media
Volg ons op Facebook Test Bushaltes Driel SGO SGO
Actueel
01-07-2018
Uitleen Struinrolstoel
 
13-06-2018
Privacy verklaring SGO
 
13-06-2018
SGO Nieuwsblad september 2018