Contact | Nieuws
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker Print pagina Increase Decrease text size 
 

Privacy Verklaring SGO

Bestuur
Privacy Verklaring SGO
Doelstellingen SGO
Wie zijn onze vrijwilligers
Johan stopt
Vacatures in ons bestuur

Privacy verklaring SGO
 
Hoe wij omgaan met jouw gegevens

Jouw privacy heeft onze hoogste prioriteit! Je persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Het versterken van het belang van mensen met een beperking in de gemeente Overbetuwe, dat is waar SGO zich sterk voor maakt.
De SGO is een stichting zonder winstoogmerk en werkt met subsidie van de gemeente. De SGO werkt uitsluitend met vrijwilligers. Wij doen dit door middel van projecten en de uitgifte van een driemaandelijks tijdschrift, dat kosteloos wordt verspreid. Wij geven ook informatie via onze website en via facebook. Ook op aanvraag van individueel betrokkenen (via email, telefoon of schriftelijk). Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd en werken wij samen met andere organisaties. Vanaf 25 mei 2018 houden we ons in alle gevallen aan de eisen, die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.    
Wil je meer weten over wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het algemeen voor jou betekent? Bekijk dan ‘Controle over je data’ op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die bij jou als persoon horen, bijvoorbeeld wie je bent, waar je woont of hoe je eruitziet. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en ook (pas) foto’s. 
Onze website en onze bezorg-administratie vragen en bewaren deze informatie. Deze gegevens zijn van jou. Je mag er dus altijd voor kiezen om ze te laten verwijderen. Hier lees je welke gegevens we van jou bewaren, waarom, en wat we ermee doen.
Dit zijn de gegevens die we van je vragen of gegevens die je zelf kunt toevoegen als je dat wilt: 
•    Voor- en achternaam en geboortedatum: je voor- en achternaam en geboortedatum bewaren we om vast te stellen dat je gebruik kunt maken van onze dienstverlening.
•    E-mailadres, woonadres, telefoonnummer: Deze gegevens gebruiken wij om je met name voor de juiste verspreiding van ons blad (SGO-nieuws).
•    Voorkeuren: we willen graag weten of je wel of niet een e-mail of nieuwsbrief van ons wilt ontvangen. Je kunt je hiervoor aan- en afmelden of contact met ons opnemen.
Ook als je ons een e-mailbericht stuurt met een vraag krijgen we persoonsgegevens van jou. Wij zullen jouw gegevens dan alleen gebruiken voor zover dat nodig is om jouw vraag te beantwoorden, om contact met je te onderhouden, of voor het doel waarvoor je jouw persoonsgegevens aan ons hebt gegeven, bijvoorbeeld aanmel-ding voor een nieuwsbrief.

Het bewaren van jouw gegevens

Wij bewaren al jouw gegevens in ieder geval zolang je gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Sommige gegevens mogen we volgens de AVG anonimiseren of niet-herleidbaar maken voor algemene onder-zoeken naar behoeften en mogelijkheden om onze gemeente toegankelijk te maken en te houden.
Wil je jouw persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen?
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden geven zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Inzien

Wil je zien hoe wij je gegevens verwerken en met welk doel, dan kun je bij het secretariaat vragen om per post een speciaal formulier toe te zenden waarop je dat verzoek kunt invullen. Het formulier zend je ondertekend retour naar het secretariaat.  Om zeker te weten dat jij het bent, vragen wij jou om je te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs op te sturen. Vergeet niet om op de kopie je burgerservicenummer (BSN), het nummer van je identiteitsbewijs en je foto af te schermen.

Veranderen

Wanneer je niet langer informatie van ons wilt ontvangen, zoals ons nieuwsblad en onze nieuwsbrief, dan kun je je daarvoor afmelden, bijvoorbeeld onderaan iedere nieuwsbrief. Wil je andere gegevens veranderen, dan moet je dat melden bij het secretariaat.
Als je zelf de gegevens niet kunt veranderen, dan kan je de secretaris vragen om per post een speciaal formulier toe te zenden waarop je de gewenste veranderingen in kunt vullen. Het formulier zend je ondertekend retour naar het secretariaat. Om zeker te weten dat jij het bent, vragen wij jou om je te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs op te sturen. Vergeet niet om op de kopie je burgerservice-nummer (BSN), het nummer van je identiteitsbewijs en je foto, af te schermen.

Verwijderen

Wil je je gegevens laten verwijderen dan kun je bij het secretariaat vragen om per post een speciaal formulier toe te zenden waarop je dat verzoek kunt invullen. Het formulier zend je ondertekend retour. Om zeker te weten dat jij het bent, vragen wij jou om je te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs op te sturen. Vergeet niet om op de kopie je burgerservicenummer (BSN), het nummer van je identiteitsbewijs en je foto af te schermen.

Waarom leggen we gegevens vast?


Voor de uitvoering van haar dienstverlening maakt de SGO gebruik van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (dataverwerkers). De door ons verwerkte gegevens worden slechts gedeeld met de verwerkers. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan andere partijen verstrekken.

Profilering en cookies

Om jou de beste online-ervaring te bieden, kunnen wij kunnen jouw persoons-gegevens uit verschillende bronnen met elkaar koppelen. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die je hebt achtergelaten op de site.
Er zijn diverse soorten cookies:
•    Functionele cookies
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de website niet. Functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst.
•    Sociale media
Op de website kunnen functionaliteiten van AddThis zijn opgenomen om afbeeldingen of pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram. Deze functionaliteiten werken door een code die van AddThis zelf afkomstig is. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben geen invloed op deze cookies. Zie voor meer informatie www.addthis.com/privacy.

Blokkeren van cookies


De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccep-teerd worden of dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. Hou er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Achteraf verwijderen cookies


Na het bezoek aan de website kun je ervoor kiezen om de cookies van je computer te verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser.

Hoe om te gaan met websites van derden?

Deze privacyverklaring is alleen op deze site van toepassing. Dus niet op sites van derden die naar deze site doorlinken want wij kunnen jou niet garanderen dat andere sites betrouwbaar en veilig met je gegevens omgaan. Ook op de sites van derden zou je in hun privacyverklaring of privacy-statement meer informatie moeten kunnen vinden hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Wat te doen als je een klacht hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens?

Als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, helpen we je graag verder. Je kan ons per mail bereiken via het contactformulier of per post via het secretariaat van de Stichting. In het geval dat we het niet eens worden, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op hun site vind je daarover meer informatie.

Wat doen wij aan beveiliging van jouw persoonsgegevens?
Om het risico op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoons-gegevens zo veel mogelijk te beperken, nemen wij passende beveiligingsmaat-regelen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang heb-
ben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig getoetst worden.

Wijzigingen

We raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd wijzigen.

Zorgvuldigheid


Wij vertrouwen erop je met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Jouw suggesties om de zorgvuldigheid verder te verbeteren, ontvangen we graag op secretaris@sgo-overbetuwe.nl
Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe


Laatste versie (0.2): 26 juni 2018

Sociale Media
Volg ons op Facebook Test Bushaltes Driel SGO SGO
Actueel
01-07-2018
Uitleen Struinrolstoel
 
13-06-2018
Privacy verklaring SGO
 
13-06-2018
SGO Nieuwsblad september 2018